تقویم روز
امروز دوشنبه 17 مرداد ماه 1401 ساعت 14:45 ب ظ

برگزاری کارگاه آموزشی‌“ جستجوي اطلاعات علمی‌، پژوهشی‌ و ارزیابی‌ مجلات علمی‌ “ بصورت حضوري- وبیناري

برگزاری کارگاه آموزشی‌“ جستجوي اطلاعات علمی‌، پژوهشی‌ و ارزیابی‌ مجلات علمی‌ “ بصورت حضوري- وبیناري

از علاقمندان دعوت می‌ شود از طریق‌ لینک‌ http://research.nkums.ac.ir/ در کارگاه مذکور ثبت نام نمایند.

لینک‌ شرکت‌ در وبینار: https://www.skyroom.online/ch/nkumsfava/pjh