تقویم روز
امروز دوشنبه 17 مرداد ماه 1401 ساعت 15:00 ب ظ

گزارش عملکرد سالیانه

 

گزارش عملکرد سالیانه کتابخانه مرکزی سال1398

 1. بروزرسانی و تکمیل وبسایت کتابخانه مرکزی به آدرس lib.nums.ac.ir

  2. اطلاع رسانی به اعضای هیات علمی و دانشجویان جهت ارسال لیست درخواستی خرید کتاب از نمایشگاه    

3. بررسی درخواست کتاب ها، تطبیق آن با موجودی کتابخانه و آماده سازی لیست خرید از نمایشگاه کتاب

 4.   خرید مبلغ 25 میلیون تومان کتاب (175 عنوان و 619 نسخه) از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 5.     تطبیق کتب دریافتی با فاکتور، ثبت کتب و آماده سازی آنها

6.  خرید مبلغ 10 میلیون تومان کتاب (51 عنوان و 145 نسخه) در شش ماهه دوم سال 98

7.  خرید کتابخانه دیجیتال RDML

8. تجهیز و راه اندازی کتابخانه مرکزی در پردیس دانشگاه 15000 نسخه کتاب

9.  تجهیز و راه اندازی سالن های مطالعه برادران و خواهران در پردیس دانشگاه با ظرفیت هر سالن 33 نفر

10. راه اندازی و به روز رسانی وب سایت کتابخانه بیمارستان حکیم به آدرس Hakimlib.nums.ac

11. راه اندازی و به روز رسانی وب سایت کتابخانه بیمارستان 22 بهمن به آدرس 22 Bahmanlib.nums.ac.ir

12. ثبت و فهرست نویسی کتب خریداری شده از نمایشگاه کتاب در نرم افزار کتابخانه

13. وجین کتب از رده خارج

14. افزایش ساعت کاری بخش امانت و سالن های مطالعه در بازه زمانی امتحانات ( ساعت کاری 7:30 الی 21)

عملکرد میز امانت:

امانت کتاب 15288
بازگشت کتاب 19071
امانت کتاب لاتین 137
بازگشت کتاب لاتین 366